top of page

Vår hållbarhetspolicy

Ett uttalat mål för företaget är att vara miljövänligt och klimatsmart. Vi vill bevara och nyttja natur och kultur långsiktigt hållbart. Företaget vill bidra till ekonomisk utveckling så att den lokala kulturen och lokalsamhället överlever. Vi vill uppmuntra våra besökare att handla kvalitetsprodukter från lokala entreprenörer. Produkter som på ett autentiskt sätt spegla vår livsstil och kultur. Vi är kunskapsförmedlare med lokal förankring i trakten. Vår verksamhet sker i samverkan och samråd med lokalsamhälle och markägare.

 

Vi vill erbjuda upplevelser som ger besökarna en inblick i livet och kulturen på ett sätt som är äkta och inte förvanskar historia och kultur. Våra upplevelser ska anpassas så att besökaren har en möjlighet att få förståelse och respekt för natur och kultur. Besökaren ska uppleva glädje och tycka att besöket levt upp till förväntningarna. Varje år kommer vi att gå igenom verksamheten och kundomdömen för att förbättra oss med denna hållbarhetspolicy som utgångspunkt.

 

Vi står för ett gott värdskap och strävar ständigt för en god kvalitet. Vi använder oss av lokal service och lokala produkter samt värnar om värdet och relationer i bygden. Vi använder oss av miljö och kravmärkta produkter där det är möjligt. Vi minskar vårt matsvinn genom att erbjuda exempelvis matlådor. Vi försöker så långt som möjligt vara tillgängligt för alla. Vi informerar om natur och aktiviteter i bygden och ingår i biosfärområdet.

Inköp och att spara på energi och miljö

Vår maskinpark uppdateras med energisnåla produkter. Detta innefattar kylar, frysar, köksmaskiner och andra automatiserade maskiner. Automatisk dosering finns på relevanta ställen. Vi använder maskiner sparsamt genom att exempelvis fylla diskmaskinen full innan den körs.

 

Transportsträckor minskas genom att handla av lokala producenter. Leverantörer är valda med avseende av innehav av ytterligare lokala aktörer samt deras egna miljöplan. Leveranser till oss sker så sällan som möjligt med utsläpp i åtanke. Köttprodukter som används i servering tas i största delen av lokala producenter.

Vi köper in och använder miljövänliga produkter, exempelvis gulsåpa och andra miljömärkta produkter istället för starka kemiska medel. Genom planering och god kunskap avser vi att minska produktanvändning genom initiativ som att använda mindre engångsprodukter, hushålla energisnåla maskiner och redskap.

bottom of page